श्री संत गजानन महाराजां विषयी संपूर्ण माहिती Shri Sant Gajanan Maharaj Information In Marathi

Shri Sant Gajanan Maharaj Information In Marathi

Shri Sant Gajanan Maharaj Information In Marathi श्री गजानन महाराजांचा जीवनाचा कालखंड हा 32 वर्षाचा आहे. महाराजांनी या जीवन कालखंडात …

Read more

संताजी घोरपडे विषयी संपूर्ण माहिती Santaji Ghorpade Information In Marathi

Santaji Ghorpade Information In Marathi

Santaji Ghorpade Information In Marathi संताजी घोरपडे हे मराठा साम्राज्याचे 1689 ते 1697 या काळात सरसेनापती होते. संभाजी महाराजांच्या मृत्यूनंतर …

Read more