सोमेश्वरी नदी विषयी संपूर्ण माहिती Someshwari River Information In Marathi

Someshwari River Information In Marathi सोमेश्वरी नदी ही बांगलादेश आणि भारतातील सीमापार नदी आहे. ही नदी मेघालय, भारतातील पश्चिम गारो हिल्स जिल्ह्यातील दुर्गापूर उपजिल्हा आणि बांगलादेशातील नेत्रकोना जिल्ह्यातून वाहणारी नदी आहे. नदीची लांबी 50 किमी आहे, सरासरी रुंदी 114 मीटर आहे आणि नदीचे स्वरूप सापासारखे आहे. बांगलादेश जल विकास मंडळ किंवा “पाउबो” ने दिलेला सोमेश्वरी नदीचा ओळख क्रमांक 75 आहे.

Someshwari River Information In Marathi

सोमेश्वरी नदी विषयी संपूर्ण माहिती Someshwari River Information In Marathi

सोमेश्वरी नदीचा प्रवाह :-

सोमेश्वरी नदी ही भारताच्या मेघालय राज्यातील बिंचुरीचरा, बांगछारा आणि गारो टेकड्यांवरील इतर प्रवाह आणि पश्चिमेकडील रामफा नदीच्या प्रवाहांच्या संगमाने तयार झाली आहे. तथापि, एकेकाळी संपूर्ण नदी सिमसंग म्हणून ओळखली जात होती. सोमेश्वर पाठक नावाच्या साधूने अत्रांचल जिंकल्यानंतर बंगलादेशच्या माघ महिन्यात ही नदी सोमेश्वरी म्हणून ओळखली जाऊ लागली. सोमेश्वरी मेघालय राज्यातील बाघमारा बाजार (पूर्वीचे बंग बाजार) मार्गे बांगलादेशातील रानीखॉंग टेकड्यांमधून बांगलादेशात प्रवेश करते.

ती सोमेश्वरी नदी पूर्वेकडे वाहते, राणीखोंग टेकडीच्या बाजूने, शिबगंज बाजाराजवळ दक्षिण बाजूने जाते. कुमुदगंज बाजारातून वाहत बकालजोरा, सिधली, कलमाकांडा, मध्यनगर मार्गे सोमेश्वरी धनू नदीला मिळते आणि कोनापारा गावासमोरून जाते. सोमेश्वरीचा मुख्य प्रवाह त्याच्या उगमस्थानापासून जवळजवळ नामशेष झाला आहे.

पावसाळा वगळता इतर कोणत्याही हंगामात पाण्याचा प्रवाह होत नाही. 1982 मध्ये, सोमेश्वरीच्या बाजूने डोंगर उतार दक्षिणेकडे वाहत गेला, ज्यामुळे एक नवीन मार्ग तयार झाला. जे स्थानिक भाषेत शिबगंज ढाला म्हणून ओळखले जाते. सध्या हा प्रवाह सोमेश्वरीचा मुख्य प्रवाह आहे. हा झरा झरिया-झंजेल बाजारच्या पश्चिमेकडील चैताली हावर मार्गे कांगश नदीला मिळतो.

अत्रखळी नदी 1986 मध्ये डोंगर उतारावर सोमेश्वरी नावाची उपनदी तयार झाली. सुसांग दुर्गापूर बाजाराच्या उत्तरेकडील सोमेश्वरी नदीपासून अत्रखळी पूर्वेकडे वाहते. काहीजण सोमेश्वरीच्या मुख्य प्रवाहाशी जोडण्यात खूप पुढे गेले आहेत. अत्रखळी नदी सध्या वेगाने वाहत आहे. अलीकडच्या काळात, 2014 च्या आपत्तीजनक पुरानंतर, अत्रखळीपासून उत्तरेकडे नया गँग नावाचा आणखी एक प्रवाह तयार झाला आहे. पुढील प्रवाहात सोमेश्वरी, गुणई, बलिया आणि खारपाई या उपनद्या आहेत.

हे सुद्धा अवश्य वाचा :-

Leave a Comment