हैव चा मराठीत काय अर्थ होतो? Have Meaning In Marathi

Have Meaning In Marathi नमस्कार मित्रांनो स्वागत आहे तुमचं. आज आपण हया लेख मध्ये have चा मराठीत काय अर्थ होतो? ते आपण जाणून घेणार आहोत. तर तुम्ही हया लेखला शेवटपर्यंत वाचा. जेणेकरून तुम्हाला संपूर्ण माहिती समजेल या शब्दाचा मराठीत अर्थ तुम्हाला उदाहरण सहित स्पष्ट केला आहे. तर तुम्ही हया लेखला शेवटपर्यंत वाचा. जेणेकरुन तुम्हाला संपूर्ण माहिती समजेल.

मित्रांनो तुम्ही Have शब्दाला तुमच्या मित्राकडून, नातेवाईकांकडून किंवा सोशल मीडियावर एकले असेल किंवा पाहीले असेल. परंतु या शब्दाचा नेमका अर्थ काय होतो? ते तुम्हाला माहीत नसेल तर ते आपण खाली उदाहरणासहित स्पष्ट केले आहे.

Have Meaning In Marathi

Have Meaning In Marathi | हैव चा मराठीत काय अर्थ होतो?

मित्रांनो या शब्दाचा मराठीत अर्थ आहे असा होतो म्हणजे तुमच्याकडे एखादी वस्तू किंवा गोष्ट असल्यास तुम्ही have शब्दाचा वापर करतात. चला याला आपण एका उदाहरणाद्वारे समजून घेऊया:- जर तुम्हाला कोणी असे बोलले की I Have Book म्हणजे माझ्याकडे पुस्तक आहे असे याचा अर्थ होतो तर मित्रांनो तुम्हाला उदाहरणाद्वारे समजलेच असेल परंतु आपण खालील प्रमाणे काही उदाहरणे पाहणार आहोत ज्याद्वारे तुम्हाला स्पष्टपणे समजेल.

Definition And Marathi Meaning Of Have

जर तुम्ही Have शब्दाचा मराठीत अर्थ समजले असेल परंतु इंग्रजीमध्ये याचे वेगवेगळे अर्थ असतात परंतु मराठीमध्ये ह्याचा एकच अर्थ असतो जो म्हणजे असणे, आहे असा होतो.

तुमच्या जवळ जे काही आहे ते दर्शवण्यासाठी किंवा सांगण्यासाठी किंवा दाखवण्यासाठी  ‘Have’ या शब्दाचा वापर केला जातो.

‘Have’ म्हणजे अशी एखादी गोष्ट जी तुमची आहे किंवा तुमचा तिच्यावर अधिकार आहे.

‘Have’ Synonyms-antonyms | ‘Have’ चे समानार्थी विरुद्धार्थी शब्द

‘Have’ या शब्दाचे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

Lose (हरले)

Lack (अभाव)

Give. (द्या)

Forsake (सोडून द्या)

Free (फुकट)

Forfeit (जप्त)

Dispute (वाद)

Abandon (सोडून द्या)

Dispossess (विल्हैवाट लावणे)

Exclude (वगळा)

‘Have’ या शब्दाचे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

Acquire (घेणे)

Take (घ्या)

Procure (खरेदी)

Evince (इव्हिन्स)

Obtain (मिळवा)

Accept (स्वीकारा)

Possess (ताब्यात घेणे)

Own (स्वतःचे)

Hold (धरा)

Comprise (समावेश)

Get (मिळवा)

Embrace (आलिंगन)

Include (समाविष्ट करा)

Keep (ठेवा)

Undergo (सहन करा)

Maintain (राखणे)

Express (एक्सप्रेस)

Admit (कबूल करा)

Retain (राखून ठेवा)

Keep (ठेवा)

Encompass (घेरणे)

Must (हे केलेच पाहिजे)

Have Examples in English-Marathi | Have शब्दाचे मराठीत काही उदाहरण

Do you have a boyfriend? (तुला बॉयफ्रेंड आहे का?)

I don’t have money. (माझ्याकडे पैसे नाहीत.)

Have a good time. (तुमचा वेळ चांगला जावो.)

Be happy with what you have. (आपल्याकडे जे आहे त्यात आनंदी रहा.)

have tea (चहा घ्या)

what you have to do (तुम्हाला काय करायचे आहे)

I could have (मी असू शकते)

what you have (तुमच्याकडे काय आहे)

I have been (मी केले आहे)

i have been busy (मी व्यस्त होतो)

have a safe journey (सुरक्षित प्रवास करा)

We have been friends since childhood. (आम्ही लहानपणापासूनचे मित्र आहोत.)

I don’t have (माझ्याकडे नाही)

I don’t have book now (माझ्याकडे आता पुस्तक नाही)

I have some Marathi books. (माझ्याकडे काही मराठी पुस्तके आहेत.)

She said, Ramesh, you have done very well. (ती म्हणाली, रमेश, तू खूप छान केलेस.)

“Raju Sharma,” said the teacher, “why have you not done homework?” (“राजू शर्मा,” शिक्षक म्हणाले, “तुम्ही गृहपाठ का केला नाही?”)

“I have something here for the little prince,” he said. (तो म्हणाला, “माझ्याकडे या छोट्या राजपुत्रासाठी काहीतरी आहे.)

“Have you a room here for me?” I asked the homeowner. (“तुमच्याकडे माझ्यासाठी इथे खोली आहे का?”  मी घरमालकाला विचारले.)

“Hello, Ramesh I have something to tell you,” he said. (“हॅलो रमेश, मला तुला काही सांगायचे आहे,” तो म्हणाला.)

After you have written five or ten words, you can put them together, can you not? (तुम्ही पाच-दहा शब्द लिहिल्यानंतर ते एकत्र ठेवू शकता, नाही का?)

‘Have’ चे मराठीतून इतर अर्थ

should have been food there (तेथे जेवण असायला हवे होते)

should have been done (केले पाहिजे)

have patience (धीर धरा)

should have been nice made (तुम्ही चांगले बनायला पाहिजे )

should have (असणे आवश्यक आहे)

should have been here (येथे असायला हवे होते)

should have listened to the Good reviews (चांगले पुनरावलोकने ऐकायला हवी होती)

could have been better (अधिक चांगले होऊ शकले असते)

would have (असेल)

could have been (कदाचित केले आहे)

could have (असू शकतो)

some hope and have patience (काही आशा बाळगा आणि धीर धरा)

you have (तुझ्याकडे आहे)

you have to go home (तुला घरी जावे लागेल)

would have been (झाले असते)

have been working (कार्यरत आहेत)

have been (केले आहे)

have had (होते)

Examples –

He does not have a house. (त्याच्याकडे घर नाही.)

He does not have money. (त्याच्याकडे पैसे नाहीत.)

We do not have a computer. (आमच्याकडे संगणक नाही.)

Shyam does not have time. (श्यामला वेळ नाही.),

They do not have a car. (त्यांच्याकडे गाडी नाही.)

The driver does not have a license. (चालकाकडे परवाना नाही.)

Pawan does not have a television. (पवनकडे टेलिव्हिजन नाही.)

The children do not have books. (मुलांकडे पुस्तके नाहीत.)

He does not have toys. (त्याच्याकडे खेळणी नाहीत.)

This girl does not have a uniform. ( या मुलीकडे गणवेश नाही.)

Examples:

Do you have water(तुमच्याकडे पाणी आहे का?)

Has he medicines? (त्याला औषधे आहेत का?)

Does he have medicines? (त्याच्याकडे औषधे आहेत का?)

Does he have a car? (त्याच्याकडे कार आहे का?)

Do we have time? (आमच्याकडे वेळ आहे का?)

Does Neelam have new books? (नीलमकडे नवीन पुस्तके आहेत का?)

Do you have money? (तुमच्याकडे पैसे आहेत का?)

Do we have money? (आमच्याकडे पैसे आहेत का?)

Does this honest man have time? ( या प्रामाणिक माणसाला वेळ आहे का?)

Does Rohan have an umbrella? (रोहनकडे छत्री आहे का?)

Does this girl have a ring? (या मुलीला अंगठी आहे का?)

Examples in Marathi – 1

 • सोनूकडे नवीन संगणक आहे.
 • बागायतदाराकडे ताजे आंबे आहेत.
 • आमच्याकडे नवीन कार आहे.
 • त्याच्याकडे छत्री आहे.
 • मुलाकडे बाईक आहे.
 • शेतकऱ्याकडे बैल आहेत.
 • माझ्या वडिलांकडे कर आहे.
 • चोराकडे चावी आहे.
 • पोलिसांकडे बंदूक आहे.
 • डॉक्टरांकडे औषधे आहेत.
 • या लोकांकडे वेळ असतो.
 • लष्कराकडे हेलिकॉप्टर आहे.
 • आपल्या शिक्षकाला ज्ञान आहे.
 • या खोडकर विद्यार्थ्यांकडे पुस्तके आहेत.
 • शिकारीला जाळे असते.
 • माकडाकडे केळी असते.
 • माझ्याकडे पेन्सिल आहे.
 • तुमच्याकडे काळी गाय आहे.
 • त्याच्याकडे एक निष्ठावंत कुत्रा आहे.
 • राणीची एक योजना आहे.

Examples in Marathi – 2

 • चोरांकडे शस्त्रे नसतात.
 • आमच्याकडे कादंबऱ्या नाहीत.
 • त्यांच्याकडे काच नाही.
 • राजूकडे ट्रक नाही.
 • या माणसाकडे हत्ती नाही.
 • तुझ्या बापाकडे म्हैस नाही.
 • रेखाला ताजी फुले नाहीत.
 • या पोरांना जेवण नाही.
 • सोनाराकडे सोने नाही.
 • सैनिकाकडे बंदूक नसते.

Examples in Marathi – 3

 • तुमच्याकडे जुनी मशीन्स आहेत का?
 • त्याच्याकडे चाकू आहे का?
 • तो चोरांसोबत राहतो का?
 • डॉक्टरांकडे इंजेक्शन आहेत का?
 • पुस्तकांमध्ये पाने आहेत का?
 • आईकडे साडी आहे का?
 • शिकारीला कपडे आहेत का?
 • त्याच्याकडे कुत्रा आहे का?
 • तुमच्याकडे थोडे पाणी आहे का?
 • त्यांच्याकडे काही नाही का?
 • तुमच्याकडे काय नाही?
 • सीतेकडे कोणता ग्रंथ नाही?
 • राजूकडे कोणती गाडी नाही?
 • त्याच्याकडे हे घड्याळ नाही.
 • तुमच्याकडे नवीन मोबाईल फोन आहे का?

FAQ

Have चा मराठीत काय अर्थ होतो?

Have चा मराठीत अर्थ होणे आणि असणे असा होतो.

Have चे विरुद्धार्थी शब्द कोणते आहेत?

Lose (हरले), Lack (अभाव), Give. (द्या), Forsake (सोडून द्या), Free (फुकट), Forfeit (जप्त), Dispute (वाद), Abandon (सोडून द्या), Dispossess (विल्हैवाट लावणे), Exclude (वगळा) ई. Have चे विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

Have चे समानार्थी शब्द कोणते आहेत?

Acquire (घेणे), Take (घ्या), Procure (खरेदी), Evince (इव्हिन्स), Obtain (मिळवा), Accept (स्वीकारा), Possess (ताब्यात घेणे), Own (स्वतःचे), Hold (धरा) ई. Have चे समानार्थी शब्द आहेत.

Leave a Comment