माईन शब्दाचा मराठीत काय अर्थ होतो? Mine Meaning In Marathi

Mine Meaning In Marathi नमस्कार मित्रांनो स्वागत आहे तुमचा आज आपण या लेख मध्ये माईन शब्दाचा मराठीत काय अर्थ होतो? (Mine Meaning In Marathi) ते जाणून घेणार आहोत.

मित्रांनो तुम्ही ऑनलाईन असताना सोशल मीडिया Facebook, WhatsApp, YouTube किंवा तुमच्या मित्राकडून माईन हा शब्द ऐकला असेल परंतु या शब्दाचा नेमका अर्थ काय होतो ते तुम्हाला माहीत नसेल मी तुम्ही जाणून देण्यात ऐच्छिक असाल तर आपण त्याची संपूर्ण माहिती या लेख मध्ये जाणून घेणार आहोत.

 Mine Meaning In Marathi

माईन शब्दाचा मराठीत काय अर्थ होतो? Mine Meaning In Marathi

माईन चा मराठीत काय अर्थ होतो? | Mine Meaning In Marathi

मित्रांनो असे खूपच स्टूडेंट आहे ज्यांना माईन आणि माय शब्दांमध्ये खूपच कन्फ्युजन होते. मित्रांनो एक वेळेस आपल्याला माय शब्दाचा वापर कसा करायचा ते समजून झाले परंतु माईन शब्दाचा वापर कसा करायचा ते आपल्याला समजत नाही.

मित्रांनो माईन हा एक सिंग्युलर पझेसिव्ह प्रॉनौन आहे ज्याला मराठी मध्ये माझा किंवा माझी म्हटले जाते. माईन शब्दाचा वापर ऑब्जेक्ट च्या रूपाने केला जातो म्हणजे वाक्यामध्ये याच्यानंतर कुठल्याही शब्दाचा वापर केला जात नाही.

माईन शब्दाचे काही उदाहरण | Some Examples Of Mine Word

Example Sentences of My and Mine | माय आणि माईन चे काही उदाहरण

That is my Bottle. (ती माझी बाटली आहे.)
That Bottle is mine. (ती बाटली माझी आहे.)

That decision is mine. (तो निर्णय माझा आहे.)
That is my decision. (तो माझा निर्णय आहे.)

He is Friend of mine. (तो माझा मित्र आहे.)
He is my Friend. (तो माझा मित्र आहे.)

Is this money mine? (हे पैसे माझे आहेत का?)
Is this my money? (हे माझे पैसे आहेत का?)

Is this my phone? (हा माझा फोन आहे का?)
Is this phone mine? (हा फोन माझा आहे का?)

Why this house is not mine? (हे घर माझे का नाही?)
Why is this not my house? (हे माझे घर का नाही?)

That key is mine. (ती चावी माझी आहे.)
That is my key. (ती माझी किल्ली आहे.)

She is mine. (ती माझी आहे.)

Pleasure is mine. (मला आनंद आहे.)

Is this not mine? (हे माझे नाही का?)

Why are you not mine? (तू माझी का नाहीस?)

Is She not mine? (ती माझी नाही का?)

तुम्ही बघितले माईन शब्दाचा वापर या सर्व वाक्यांच्या शेवटी केला गेला आणि त्यानंतर यात कुठल्या शब्दाचा वापर नाही केला गेला. आता तुम्ही हे सुचत असणार की My शब्दाचा अर्थ माझा माझी होतो तर मग ते एक दुसऱ्यापासून वेगळे कसे आहेत.

“My” Meaning In Marathi

My हा एक Possesive Adjective आहे ज्याचा मराठीत अर्थ “माझा माझी” असा होतो परंतू हा कधी कधी Object च्या रूपाने कधी प्रयोग होत नाहीं म्हणजे सांगण्याचा अर्थ असा की sentence मध्ये my शब्दानंतर कोणता न कोणता शब्द नक्की असतो.

For Example in Marathi:

 • That is my House.
  ते माझे घर आहे
 • This is my Shop
  हे माझे दुकान आहे.
 • This is my mobile
  हा माझा मोबाईल आहे.
 • This is my work.
  हे माझे काम आहे.
 • This is my WhatsApp No
  हा माझा व्हॉट्सॲप नंबर आहे.
 • This is my website
  ही माझी वेबसाईट आहे.
 • This is my car
  ही माझी गाडी आहे
 • This is my House
  हे माझे घर आहे.

तर बघितले तुम्ही कशाप्रकारे आपण इथे माय शब्दाचा वापर केला कारण या दोन्ही वाक्यामध्ये माय शब्दा नंतर कोणता ना कोणता शब्द येतो परंतु काही असे वाक्य आहेत जिथे आपण माय किंवा माईन या दोन शब्दांमधून एकच शब्द वापरतो.

Synonyms for mine | माईन चे समानार्थी शब्द

 • Cornucopia (कॉर्नुकोपिया)
 • Gold mine (सोन्याची खाण)
 • Mother lode (आई लोडे)
 • Treasure trove (खजिना)
 • Wellspring argosy (वेलस्प्रिंग आर्गोसी.)

Words Related to mine | माईन शी संबंधित काही शब्द

 • Hoard (साठा)
 • Stash bonanza (स्टॅश बोनान्झा)
 • Golconda (गोलकोंडा)
 • Gravy Train (ग्रेव्ही ट्रेन)
 • Honeypot (मधाची बरणी)
 • Repository (भांडार)
 • Stockpot (स्टॉकपॉट)
 • Store (स्टोअर)
 • Storehouse (गोदाम)
 • Treasure-house cache (खजिना-संचय)
 • Armory. (शस्त्रागार.)

Antonyms For Mine | माईन चे विरुद्धार्थी शब्द

 • Their (त्यांचे)
 • Not mine (माझे नाही)
 • Not my (माझे नाही)
 • Not related to me (माझ्याशी संबंधित नाही)
 • Not associated with me (माझ्याशी संबंध नाही)
 • Not belonging to me (माझ्या मालकीचे नाही)
 • Not in the possession of me (माझ्या ताब्यात नाही)

Other Meaning of Mine in Marathi

Mine – खाण
Mine – समुद्रात पेरणे

Examples Of Mine in Marathi | माईन शब्दाचे मराठीत काही उदाहरण

 • The money I earn is mine to spend as I wish. (मी कमावलेले पैसे माझ्या इच्छेनुसार खर्च करणे माझे आहे.)
 • Whether to show row numbers. (पंक्ती क्रमांक दाखवायचा की नाही.)
 • Could I borrow your pen I ve lost mine. (मी गमावलेली तुझी पेन मी घेऊ शकतो का?)
 • India’s first underground water tunnel is also going to be built in Mumbai itself. (भारतातील पहिला भूमिगत पाण्याचा बोगदाही मुंबईतच बांधला जाणार आहे.)
 • Forbid them to see my status. (त्यांना माझी स्थिती पाहण्यास मनाई करा.)
 • Following the encephalitis deaths, Odisha’s health minister has directed officials to trace the toxic material in litchi fruit being sold in the state. (एन्सेफलायटीसच्या मृत्यूनंतर, ओडिशाच्या आरोग्यमंत्र्यांनी अधिकार्‍यांना राज्यात विकल्या जाणाऱ्या लिचीच्या फळांमधील विषारी पदार्थ शोधण्याचे निर्देश दिले आहेत.)
 • According to Hindu beliefs, Saraswati is a goddess who is considered to be the goddess of learning. (हिंदू मान्यतेनुसार, सरस्वती ही एक देवी आहे जी विद्येची देवी मानली जाते.)
 • Be careful they are mining for coal in this area. (ते या भागात कोळशाचे उत्खनन करत आहेत याची काळजी घ्या.)
 • The size of gold is very less in India than other metals. (इतर धातूंच्या तुलनेत भारतात सोन्याचा आकार खूपच कमी आहे.)
 • If plaque is not removed with equal brush and floss, then this mineral element accumulates to become stony calculus (also called tartar.) (जर पट्टिका समान ब्रश आणि फ्लॉसने काढून टाकल्या नाहीत, तर हा खनिज घटक खडकाळ कॅल्क्युलस बनतो (याला टार्टर देखील म्हणतात.)
 • It is made up of rods of many dense minerals. (हे अनेक दाट खनिजांच्या रॉड्सपासून बनलेले आहे.)
 • According to Hindu mythology, Minerva (Saraswati) is Goddess of Knowledge. (हिंदू पौराणिक कथेनुसार, मिनर्वा (सरस्वती) ही ज्ञानाची देवी आहे.)
 • The mine had to be closed because of the flooding. (पुरामुळे खाण बंद करावी लागली.)
 • As compared to other metals, gold mines are very rare in India. (इतर धातूंच्या तुलनेत सोन्याच्या खाणी भारतात फार कमी आहेत.)
 • The miner was a very brave person. (खाण कामगार खूप धाडसी माणूस होता.)
 • It is her own idea to start a school. (शाळा सुरू करण्याची तिचीच कल्पना आहे.)
 • But once again the prospect of discovering new oil reserves began to dim. (पण पुन्हा एकदा तेलाचे नवे साठे शोधण्याची शक्यता धुसर होऊ लागली आहे.)

Definition of Mine In English-Marathi

get from the earth by excavation; “mine ores and metals”
explosive device that explodes on contact; designed to destroy vehicles or ships or to kill or maim personnel.
excavation in the earth from which ores and minerals are extracted.

उत्खनन करून पृथ्वीवरून मिळवा; “खाणी धातू आणि धातू”
संपर्कात स्फोट होणारे स्फोटक उपकरण; वाहने किंवा जहाजे नष्ट करण्यासाठी किंवा कर्मचार्‍यांना मारण्यासाठी किंवा अपंग करण्यासाठी डिझाइन केलेले.
पृथ्वीवरील उत्खनन ज्यामधून धातू आणि खनिजे काढली जातात.

FAQ

Mine चा मराठीत काय अर्थ होतो?

Mine म्हणजे माझा, माझी, माझे असा याचा मराठीतून अर्थ होतो.

Mine चे समानार्थी शब्द कोणते?

Cornucopia (कॉर्नुकोपिया), Gold mine (सोन्याची खाण), Mother lode (आई लोडे), Treasure trove (खजिना), Wellspring argosy (वेलस्प्रिंग आर्गोसी.) ई. Mine चे समानार्थी शब्द आहेत.

Mine चे विरुद्धार्थी शब्द कोणते?

Their (त्यांचे), Not mine (माझे नाही), Not my (माझे नाही), Not related to me (माझ्याशी संबंधित नाही), Not associated with me (माझ्याशी संबंध नाही), Not belonging to me (माझ्या मालकीचे नाही), Not in the possession of me (माझ्या ताब्यात नाही.) ई. Mine चे विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

Leave a Comment