इनोसंट म्हणजे काय? Innocent Meaning In Marathi

Innocent Meaning In Marathi नमस्कार मित्रांनो स्वागत आहे तुमचा आज आपण या लेखा मध्ये इनोसेंट शब्दाचा मराठीत काय अर्थ होतो ते आपण जाणून घेणार आहोत.

प्रत्येक व्यक्तीचा स्वभाव वेगवेगळा असतो. तसेच प्रत्येक व्यक्ती हा Unique म्हणजे विशेष असतो. तुम्ही तुमच्या मित्र किंवा नातेवाईकांकडून इनोसंट हा शब्द ऐकला असेल. तुम्ही खूप इनोसेंट आहात? किंवा तू इनोसंट आहे असं तुम्ही खूपच वेळा ऐकलं असेल परंतु या इनोसंट शब्दाचा मराठीत काय अर्थ होतो ते तुम्हाला माहीत नसेल तर ते आपण या लेख मध्ये उदाहरणासहित जाणून घेणार आहोत.

Innocent Meaning In Marathi

इनोसंट म्हणजे काय? Innocent Meaning In Marathi

Innocent म्हणजे काय?

मित्रांनो इनोसंट म्हणजे जो व्यक्ती साधा घोडा असतो त्याला इनोसंट असे म्हणतात. मित्रांनो याला आपण एक उदाहरण द्वारे समजून घेऊया समजा तुमचा एक मित्र आहे जो पूर्ण साधा आहे ज्याला कोणी काहीही बोलले त्रास दिला तरी तो व्यक्ती त्या समोरच्या व्यक्तीला प्रतिउत्तर देत नाही किंवा काहीही बोलत नाही तर अशा व्यक्तींना आपण इनोसंट असे म्हणू शकतो.

जे व्यक्ती इनोसेंट असतात त्यांचे मन खूप स्वच्छ असते त्या व्यक्तींना कोणी काहीही बोलले तरी ते व्यक्ती कुणाला काहीच बोलत नाही. समजा जर तुमच्या मित्राकडून कुठली काही चूक झाली असेल आणि त्याने दुसऱ्याला फसवले असेल म्हणजे जो व्यक्ती इनोसंट आहे म्हणजे ज्या व्यक्तीने काही अपराध केलेला नाही अशा व्यक्तीला फसवलं असेल तर त्याला इनोसंट असे म्हणता येईल.

मित्रांनो तुम्ही टीव्ही पाहत असणार आणि तेव्हा कोर्टा मधला काही सीन चालू असेल तर तिथे तुम्ही इनोसंट हा शब्द ऐकला असेल. my Client Is Innocent म्हणजे माझा क्लाइंट ने काहीच अपराध केलेला नाही असा याचा मराठीत अर्थ होतो तर मित्रांनो तुम्हाला इनोसंट या शब्दाचा अर्थ काय होतो हे समजलेच असेल त्याला आपण याला काही उदाहरणाद्वारे खालील प्रकारे समजून घेऊया.

Examples Of Innocent in English-Marathi | इनोसंट चे मराठीत काही उदाहरण

After a few years the prisoners were found innocent. (काही वर्षांनी कैदी निर्दोष सापडले.)

An Innocent Mistake (एक निष्पाप चूक)

They are prepared to kill or maim innocents in pursuit of a cause (ते एका कारणासाठी निरपराधांना ठार मारण्यास किंवा अपंग बनविण्यास तयार असतात)

An Innocent Child (एक निष्पाप बालक)

He used to be a harmless , insignificant fellow about the place , with a hint of the comic about him , but recently he had become so feared that when he appeared on the scene sentences were left unfinished . (तो एक निरुपद्रवी , क्षुल्लक माणूस असायचा , त्याच्याबद्दलच्या कॉमिकच्या इशाऱ्याने , पण अलीकडे तो एवढा घाबरला होता की तो दृश्यात दिसल्यावर वाक्ये अपूर्णच राहिली होती .)

Har innocent desire to envelope her beloved in a cocoon of love. (हर निरागस इच्छा तिच्या प्रेयसीला प्रेमाच्या कुशीत गुंफण्याची)

the shading of innocent blood. (निष्पाप रक्त सांडणे)

Sharp vision which can touch deep layers of social lives, exceptional talent which can judge the exploitation of women and picture of low caste and helpless people were given to Hindi literature for the first time by her only. (सामाजिक जीवनाच्या खोल थरांना स्पर्श करणारी तीक्ष्ण दृष्टी, स्त्रियांच्या शोषणाचा न्यायनिवाडा करू शकणारी असाधारण प्रतिभा आणि नीच जातीचे आणि असहाय लोकांचे चित्र हिंदी साहित्याला प्रथमच त्यांच्याच हस्ते मिळाले.)

a young innocent abroad (परदेशात एक तरुण निष्पाप)

the vision about the deep problems of the society, the sharpness in reading the status of women, downtrodden people’s and reluctant people’s pictures were gifted to the Hindi literature for the fist time by her. (समाजातील खोल समस्यांकडे पाहण्याची दृष्टी, स्त्रियांच्या स्थितीचे वाचन करण्याची तीक्ष्णता, दलित आणि अनिच्छुक लोकांची चित्रे त्यांनी मूठभर हिंदी साहित्याला भेट म्हणून दिली.)

the prisoners were later found innocent (नंतर कैदी निर्दोष असल्याचे आढळून आले)

The antlion , waiting patiently and expectantly for this very misadventure of the ant , drags the poor ant down under the sand and fully sucks its blood and body fluids . (मुंगीच्या या चुकीच्या कामाची धीराने आणि अपेक्षेने वाट पाहणारा मुंगी गरीब मुंगीला वाळूखाली ओढतो आणि तिचे रक्त आणि शरीरातील द्रव पूर्णपणे शोषून घेतो.)

He used to be a harmless , insignificant fellow about the place , with a hint of the comic about him , but recently he had become so feared that when he appeared on the scene sentences were left unfinished . (तो एक निरुपद्रवी , क्षुल्लक माणूस असायचा , त्याच्याबद्दलच्या कॉमिकच्या इशाऱ्याने , पण अलीकडे तो एवढा घाबरला होता की तो दृश्यात दिसल्यावर वाक्ये अपूर्णच राहिली होती .)

an innocent bystander (एक निष्पाप प्रेक्षक)

The police also arrested an innocent bystander standing with the crowd. (जमावासोबत उभ्या असलेल्या एका निष्पाप प्रेक्षकालाही पोलिसांनी अटक केली.)

So sharp view to touch the deep layers of social life,she did first time ever to Hindi literature pictures of lower class sourceless and exploitation and edge of contrariety of women life. (समाजजीवनाच्या खोल थरांना स्पर्श करण्याचा इतका धारदार दृष्टिकोन, तिने प्रथमच हिंदी साहित्यात खालच्या वर्गातील स्रोतहीन आणि शोषणाची आणि स्त्रीजीवनाच्या विरोधाभासाची टोकाची चित्रे साकारली.)

Jasprit is a innocent person, this cannot be included in this. (जसप्रीत हा निर्दोष आहे, याचा यात समावेश होऊ शकत नाही.)

American tourists wholly innocent of French (अमेरिकन पर्यटक फ्रेंच पूर्णपणे निर्दोष आहेत)

A person unacquainted with our customs (आपल्या चालीरीतींबद्दल अनोळखी व्यक्ती)

The principle that one is innocent until proved guilty (जोपर्यंत दोषी सिद्ध होत नाही तोपर्यंत तो निर्दोष असतो हे तत्व)

Writing barren of insight (अंतर्दृष्टीचे वांझ लेखन)

Young recruits destitute of experience (अनुभव नसलेले तरुण भरती)

Innocent of literary merit (साहित्यिक गुणवत्तेचे निर्दोष)

To explain the true human lifes, women exploitation and social improvement was his best work example. (खरे मानवी जीवन, स्त्री शोषण आणि सामाजिक सुधारणा हे त्यांचे उत्कृष्ट कार्य उदाहरण होते.)

I have found innocent of murder (मला खुनात निर्दोष सापडले आहेत)

He was innocent and the victim of the frame up (तो निर्दोष होता आणि फ्रेम अपचा बळी होता)

Desi murder so young and innocent (देसी खूनी तरूण आणि निष्पाप)

We have never seen an instance of the poor husband successfully defending himself against the instant divorce he richly deserveswe say he deserves advisedly , because of his incurable propensity for eating eggs . (अंडी खाण्याच्या त्याच्या असाध्य प्रवृत्तीमुळे गरीब पतीने त्वरित घटस्फोटापासून स्वतःचा बचाव केल्याचे उदाहरण आपण कधीही पाहिले नाही.)

This innocent child is very clever. (हा निरागस मुलगा खूप हुशार आहे.)

The student was scolded for an innocent mistake. (निष्पाप चुकीबद्दल विद्यार्थ्याला खडसावले.)

The poor fellow rarely , if ever , rebels against his wife . (गरीब माणूस क्वचितच, जर कधी, त्याच्या पत्नीविरुद्ध बंड करतो.)

Innocent women accidentally became fools with thieves. (निष्पाप स्त्रिया चुकून चोरांबरोबर मूर्ख बनल्या.)

He begged the Buddha not to leave him and cried like a child , “ Who will guide us when you are gone ? ” (त्याने बुद्धांना विनवणी केली की त्याला सोडून जाऊ नका आणि लहान मुलासारखे ओरडले, “तुम्ही गेल्यावर आम्हाला कोण मार्गदर्शन करेल? “)

Synonyms of Innocent – इनोसेंट चे समानार्थी शब्द

 • Impeccable (निर्दोष)
 • Pure (शुद्ध)
 • Sinless (पापरहित)
 • White ((पांढरा)
 • Blameless (निर्दोष)
 • Unaffected (अप्रभावित)
 • Unpretending (नम्र)
 • Unpretentious (नम्र)
 • Dewy (ओस)
 • Dewy-Eyed (ओसाड डोळे)
 • Green (हिरवा)
 • Ingenuous (कल्पक)
 • Naive (भोळे)
 • Primitive (आदिम)
 • Simple (सोपे)
 • Simpleminded (साधेपणाचे)
 • Uncritical (गंभीर)
 • Unknowing (नकळत)
 • Unwary (बेफिकीर)
 • Cleanhanded (स्वच्छ हाताने)
 • Clear (स्पष्ट)
 • Innocuous (निरुपद्रवी)
 • Inoffensive (आक्षेपार्ह)
 • Safe (सुरक्षित)
 • Clueless (अज्ञान)
 • Ignorant (अज्ञानी)
 • Incognizant (अज्ञात)
 • Insensible (संवेदनाहीन)
 • Nescient (सूक्ष्म)
 • Oblivious (दुर्लक्षित)
 • Unacquainted (अपरिचित)
 • Faultless (दोषरहित)
 • Guiltless (निर्दोष)
 • Impeccable (निर्दोष)
 • Inculpable (दोषी)
 • Irreproachable (निंदनीय)
 • Lily-White (लिली-पांढरा)
 • Unsophisticated (अत्याधुनिक)
 • Unsuspecting (संशयास्पद)
 • Unsuspicious (संशयास्पद)
 • Artless (कलाहीन)
 • Sincere (प्रामाणिक)
 • True (खरे)
 • Unworldly (अनैतिक)
 • Wide-Eyed (रुंद डोळे)
 • Genuine (खरा)
 • Guileless (निर्दोष)
 • Honest (प्रामाणिक)
 • Benign (सौम्य)
 • Harmless (निरुपद्रवी)
 • Hurtless (वेदनारहित)
 • Unaware (नकळत)
 • Unconscious (बेशुद्ध)
 • Uninformed (माहिती नसलेले)
 • Unknowing (नकळत)
 • Unmindful (बेफिकीर)
 • Unwitting (नकळत)
 • Ingenuous (कल्पक)
 • Naive (भोळे)
 • Natural (नैसर्गिक)
 • Real (वास्तविक)
 • Simple (सोपे)

Antonyms of Innocent – इनोसेंट चे विरुद्धार्थी शब्द

 • Malignant (घातक)
 • Worldly (सांसारिक)
 • Impure (अशुद्ध)
 • Peccant (पेकंट)
 • Sinful (पापी)
 • Hurtful (त्रासदायक)
 • Ill (आजारी)
 • Injurious (हानीकारक)
 • Mischievous (खोडकर)
 • Sinning (पाप करणे)
 • Guilty (दोषी)
 • Affected (प्रभावीत)
 • Artful (कलात्मक)
 • Artificial (कृत्रिम)
 • Assuming (गृहीत धरून)
 • Dishonest (अप्रामाणिक)
 • Fake False (खोटे बनावट)
 • Knowing (जाणून घेणे)
 • Mindful (बुद्धी)
 • Pretentious (दिखाऊ)
 • Cosmopolitan (कॉस्मोपॉलिटन)
 • Guileful (कपटी)
 • Insincere (निष्पाप)
 • Phony (बनावट)
 • Pernicious (अपायकारक)
 • Prejudicial (पूर्वग्रहदूषित)
 • Wicked (दुष्ट)

FAQ

No schema found.

Leave a Comment