रुरल चा मराठीत काय अर्थ होतो? Rural Meaning In Marathi

Rural Meaning In Marathi नमस्कार मित्रांनो स्वागत आहे तुमचं. आज आपण हया लेखा मध्ये रुरल शब्दाचा मराठीत काय अर्थ होतो? ते जाणून घेणार आहोत तर तूम्ही हया लेखा ला शेवटपर्यंत आपण ह्या लेख मधील उदाहरण स्पष्टीकरण केले आहे. जेणेकरुन तुम्हाला योग्य प्रकारे याचा अर्थ समजेल.

Rural Meaning In Marathi

रुरल चा मराठीत काय अर्थ होतो? Rural Meaning In Marathi

रुरल शब्दाचा मराठीत काय अर्थ होतो? Rural Meaning In Marathi

मित्रांनो रुरल या शब्दाचा अर्थ ग्रामीण असा होतो. जे व्यक्ती ग्रामीण भागात राहतात त्यांना रुरल असे म्हटले जाते. या शब्दाचा वापर आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये केला जातो. या शब्दाचा वापर इंग्रजीच्या भाषेमध्ये Daily Life मध्ये Use केला जातो. तर चला या शब्दाचा आपण डेफिनेशन जाणून घेऊया:-

Definition of Rural in English:

In, relating to, or characteristic of the countryside rather than the town.

Definition of Rural in Marathi:

शहराऐवजी ग्रामीण भागाशी संबंधित, किंवा वैशिष्ट्यपूर्ण.

Antonyms of Rural in English रुरल चे विरुद्धार्थी शब्द

 • Urban (अर्बन)
 • Suburban (सबअर्बन)
 • Civic (सिविस)
 • Oppidan. (ओपिडेन)
 • City born. (सिटी-बोर्न)
 • Cityfied. (सिटिफाइड)
 • Urbanized. (अर्बेनाइज्ड)
 •  ultured. (कल्चर्ड)
 • Elegant. (एलीजेन्ट)
 • Metropolitan. (मेट्रोपॉलिकन)
 • City. ( सिटी )
 • Twon. (टोन)
 • Municipal (मुंसिपल)
 • Nonagriculture. (ननएग्रीकल्चर)
 • Well bred. (वेल ब्रेड)
 • Nonfarm. (ननफॉर्मे)
 • City (सिटी)
 • Metropolitan (मेट्पॉलिटन)
 • Suburban (सबरबान)
 • Town (टाऊन)
 • Urban (अर्बन)
 • हैव चा मराठीत काय अर्थ होतो?

Synonyms of Rural in English रुरल चे समानार्थी शब्द

 • Exurban. (सक्सअर्बन)
 • Arcadian (अर्केडियन)
 • Farming. (फार्मिंग)
 • Agrestic. (एग्रीस्टिक)
 • Country. (कंटरी)
 • Agrarian (अंग्रेरेरियन )
 • Bucolic (बूकोलिक)
 • Sylvan (सल्चेन)

Georgic. (ज्योरजिका)

Agrestic. (एग्रीस्टिक)

 • Farming
 • Village (विलेज)
 • Landly. (लेंडली)
 • Agrarian (अग्रारियन)
 • Agrestic (अग्रेस्तिक)
 • Agricultural (अग्रीकल्चरल)
 • Arcadian (अर्कॅडियन)
 • Natural (नॅचरल)
 • Backwoods (बॅकवूड्स)
 • Countrified (कंट्रीफाईड)
 • Rustical (रस्टिकल)
 • Simple (सिंपल)
 • Rustic (रुस्टिक)
 • अप्रीशीएट चा मराठीत काय अर्थ होतो

Uses of Rural in Sentences in English-Marathi | रूरल चा मराठी वाक्यमध्ये प्रयोग

This mail service is called Rural Free Delivery. (या मेल सेवेला ग्रामीण मोफत वितरण असे म्हणतात.)

Large animals are a common sight on many rural roads in this country. (या देशातील अनेक ग्रामीण रस्त्यांवर मोठमोठे प्राणी हे एक सामान्य दृश्य आहे.)

A higher quality of educational provisions for children living in rural areas will be another goal for the Chinese government. (ग्रामीण भागात राहणाऱ्या मुलांसाठी उच्च दर्जाच्या शैक्षणिक तरतुदी हे चीन सरकारचे आणखी एक ध्येय असेल.)

Government should give more emphasis to developed rural areas. (शासनाने विकसित ग्रामीण भागावर अधिक भर द्यावा.)

It is estimated that there are from 80 to 120 million surplus rural workers in the villages and the cities of China. (असा अंदाज आहे की चीनच्या गावांमध्ये आणि शहरांमध्ये 80 ते 120 दशलक्ष अतिरिक्त ग्रामीण कामगार आहेत.)

The traditional culture of my country is still strong in the rural areas, but is disappearing in the cities. (माझ्या देशाची पारंपारिक संस्कृती ग्रामीण भागात अजूनही मजबूत आहे, परंतु शहरांमध्ये नाहीशी होत आहे.)

Existing rural sanitary districts were to split on county lines to form rural districts. (विद्यमान ग्रामीण स्वच्छता जिल्हे ग्रामीण जिल्हे तयार करण्यासाठी काउंटी लाईनवर विभागले जाणार होते.)

However, in most rural areas and some urban areas, policing responsibilities are contracted to the federal Royal Canadian Mounted Police. (तथापि, बहुतेक ग्रामीण भागात आणि काही शहरी भागात, पोलिसांच्या जबाबदाऱ्या फेडरल रॉयल कॅनेडियन माउंटेड पोलिसांशी करारबद्ध केल्या जातात.)

Farming and rural areas suffered as crop prices fell by roughly 60 percent. (पिकांच्या किमती सुमारे 60 टक्क्यांनी घसरल्याने शेती आणि ग्रामीण भागाला फटका बसला.)

In rural North America, it was prized for use as tool handles and fence posts. (ग्रामीण उत्तर अमेरिकेत, ते टूल हँडल आणि कुंपण पोस्ट म्हणून वापरण्यासाठी बक्षीस होते.)

The people of the urban area get lots of facilities than the people of rural area. (ग्रामीण भागातील लोकांपेक्षा शहरी भागातील लोकांना अनेक सुविधा मिळतात.)

More than 50% of the senior population lived in rural areas. (50% पेक्षा जास्त ज्येष्ठ लोक ग्रामीण भागात राहतात.)

Until I was 20 years old, my parent was lived in a rural part of west Nepal. (मी 20 वर्षांचा होईपर्यंत, माझे पालक पश्चिम नेपाळच्या ग्रामीण भागात राहत होते.)

The large population of the country lived in the rural part of the nation. (देशाची मोठी लोकसंख्या देशाच्या ग्रामीण भागात राहत होती.)

Upper Pennington is a northern residential offshoot of Pennington, more rural in character, almost entirely surrounded by heath and farmland (अप्पर पेनिंग्टन हे पेनिंग्टनचे उत्तरेकडील निवासी विभाग आहे, वर्णाने अधिक ग्रामीण, जवळजवळ संपूर्णपणे हेथ आणि शेतजमिनीने वेढलेले आहे)

She used a fair amount of poetic licence when describing her life in rural France (ग्रामीण फ्रान्समधील तिच्या जीवनाचे वर्णन करताना तिने बर्‍याच प्रमाणात काव्यात्मक परवाना वापरला)

We are planning to build our station in the rural part of our country. (आम्ही आमच्या देशाच्या ग्रामीण भागात आमचे स्टेशन तयार करण्याचा विचार करत आहोत.)

Farming and rural areas suffered as crop prices fell by roughly 60 percent. (पिकांच्या किमती सुमारे 60 टक्क्यांनी घसरल्याने शेती आणि ग्रामीण भागाला फटका बसला.)

The rural malcontents were to advance on Rome, and be aided by an uprising within the city. (ग्रामीण भागातील अपप्रवृत्तींना रोमवर पुढे जायचे होते आणि त्यांना शहरातील उठावाची मदत मिळणार होती.)

In 1905 the first census of the rural population was taken. (1905 मध्ये ग्रामीण लोकसंख्येची पहिली जनगणना झाली.)

Smaller number of Black people were also found in rural areas throughout the country. (देशभरातील ग्रामीण भागात कृष्णवर्णीय लोकांची संख्याही कमी होती.)

With the development of new farming machinery, life for those living in rural regions has changed dramatically. (नवीन शेती यंत्रांच्या विकासामुळे, ग्रामीण भागात राहणाऱ्यांचे जीवन नाटकीयरित्या बदलले आहे.)

The farmer loved his rural life and only went into the urban areas when it was absolutely necessary. (शेतकऱ्याला त्याचे ग्रामीण जीवन आवडते आणि जेव्हा ते अगदी आवश्यक होते तेव्हाच तो शहरी भागात गेला.)

The environment is clean and greenery in the east part of Nepal. (नेपाळच्या पूर्व भागात पर्यावरण स्वच्छ आणि हिरवेगार आहे.)

The house sparrow is strongly associated with human habitations, and can live in urban or rural settings. (घरातील चिमणी मानवी वस्तीशी घट्ट जोडलेली असते आणि ती शहरी किंवा ग्रामीण भागात राहू शकते.)

Ely, on a small hill, dominates the rural countryside and its appearance in times of flood causes it to be known as The Ship of the Fens (एली, एका छोट्या टेकडीवर, ग्रामीण भागावर वर्चस्व गाजवते आणि पुराच्या वेळी त्याचे स्वरूप यामुळे त्याला द शिप ऑफ द फेन्स म्हणून ओळखले जाते.)

It must be remembered, however, that even though the town was German, the rural population of the surrounding villages was chiefly Slovene. (तथापि, हे लक्षात ठेवले पाहिजे की हे शहर जरी जर्मन असले तरी आसपासच्या खेड्यातील ग्रामीण लोकसंख्या प्रामुख्याने स्लोव्हेनियन होती.)

The rural classes are mainly engaged in agriculture, which occupies over 62% of the adults. (ग्रामीण वर्ग हे प्रामुख्याने शेतीमध्ये गुंतलेले आहेत, ज्यात 62% पेक्षा जास्त प्रौढ आहेत.)

The percentage of illegitimacy is high as a whole, although in some of the rural districts it is very low. (अवैधतेची टक्केवारी संपूर्णपणे जास्त आहे, जरी काही ग्रामीण जिल्ह्यांमध्ये ती खूपच कमी आहे.)

The expenses of a rural district council are of two kinds. (ग्रामीण जिल्हा परिषदेचा खर्च दोन प्रकारचा असतो.)

To boost up agriculture, there should be the active involvement of youth of rural areas. (शेतीला चालना देण्यासाठी ग्रामीण भागातील तरुणांचा सक्रिय सहभाग असायला हवा.)

People living in the rural areas of the country are far more likely to own a gun than those in the big cities. (देशातील ग्रामीण भागात राहणार्‍या लोकांकडे मोठ्या शहरांतील लोकांपेक्षा बंदूक बाळगण्याची शक्यता जास्त आहे.)

There are more insects in one square mile of rural land than there are human beings on the entire Earth. (एका चौरस मैलाच्या ग्रामीण भागात संपूर्ण पृथ्वीवर माणसांपेक्षा जास्त कीटक आहेत.)

In my rural town, it is not uncommon to see deer grazing. (माझ्या ग्रामीण शहरात हरणे चरताना दिसणे सामान्य नाही.)

The seclusion of these rural sojourns, originally dictated by delicate health, was as wholesome to the mind as to the body. (मुळात नाजूक तब्येतीने ठरलेल्या या ग्रामीण प्रवासाचा एकांत शरीराला तितकाच आरोग्यदायी होता.)

There was an instituted mandatory conscription of the rural peasantry into the Red Army. (रेड आर्मीमध्ये ग्रामीण शेतकरी वर्गाची अनिवार्य भरती करण्यात आली.)

These incidents are best understood in the broader context of developments in rural society. (ग्रामीण समाजातील विकासाच्या व्यापक संदर्भात या घटना चांगल्या प्रकारे समजून घेतल्या जातात.)

The house was built between 1845 and 1851 for Queen Victoria and Prince Albert as a summer home and rural retreat. (हे घर 1845 आणि 1851 च्या दरम्यान राणी व्हिक्टोरिया आणि प्रिन्स अल्बर्टसाठी उन्हाळ्याचे घर आणि ग्रामीण माघार म्हणून बांधले गेले.)

Large animals are a common sight on many rural roads in this country. (या देशातील अनेक ग्रामीण रस्त्यांवर मोठमोठे प्राणी हे एक सामान्य दृश्य आहे.)

Agriculture is the only source of income in a rural area but in an urban area, there are lots of employment opportunities. (ग्रामीण भागात शेती हे उत्पन्नाचे एकमेव साधन आहे पण शहरी भागात रोजगाराच्या भरपूर संधी आहेत.)

Many people living in the rural parts of the country town guns, which they generally use for hunting. (देशाच्या ग्रामीण भागात राहणारे बरेच लोक शहराच्या बंदुकांचा वापर करतात, ज्याचा ते सहसा शिकार करण्यासाठी वापरतात.)

His paintings of rural scenes are quite lovely. (त्यांची ग्रामीण दृश्यांची चित्रे खूपच सुंदर आहेत.)

We have campaigned for better rural transport. (ग्रामीण वाहतूक उत्तम व्हावी यासाठी आम्ही प्रचार केला आहे.)

Until I was ten years old, my family lived in rural east Texas. (मी दहा वर्षांचा होईपर्यंत माझे कुटुंब पूर्व टेक्सासच्या ग्रामीण भागात राहत होते.)

Delaware that occurred overnight. (रात्रभर घडलेली डेलावेर.)

The traditional culture of my country is still strong in the rural areas, but is disappearing in the cities. (माझ्या देशाची पारंपारिक संस्कृती ग्रामीण भागात अजूनही मजबूत आहे, परंतु शहरांमध्ये नाहीशी होत आहे.)

We left the city for a rural home. (आम्ही शहर सोडून ग्रामीण घरासाठी आलो.)

One incident was an obvious abduction in rural (एक घटना ग्रामीण भागात उघडपणे अपहरणाची होती)

FAQ

रुरल चा मराठीत काय अर्थ होतो?

रुरल चा मराठीत अर्थ ग्रामीण होतो.

रुरल चे विरुद्धार्थी शब्द कोणते आहेत?

Urban (अर्बन), Suburban (सबअर्बन), Civic (सिविस), Oppidan. (ओपिडेन), City born. (सिटी-बोर्न), Cityfied. (सिटिफाइड), Urbanized. (अर्बेनाइज्ड), Cultured. (कल्चर्ड), Elegant. (एलीजेन्ट) ई. रुरल चे विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

रुरल चे समानार्थी शब्द कोणते आहेत?

Exurban. (सक्सअर्बन), Arcadian (अर्केडियन), Farming. (फार्मिंग), Agrestic. (एग्रीस्टिक), Country. (कंट्री), Agrarian (अंग्रेरेरियन ), Bucolic (बूकोलिक), Sylvan (सल्चेन), Georgic. (ज्योरजिका), Predial. (प्रीडियल), Barbaric. (बारबेरिक), Doric. (डोरिका), Parochial. (प्रोचियल), Countryside. (कन्ट्रीसाइड) ई. रुरल चे समानार्थी शब्द आहेत.

Leave a Comment