पझेसिव्ह म्हणजे काय? Possessive Meaning In Marathi 2022

Possessive Meaning In Marathi 2022 नमस्कार मित्रांनो स्वागत आहे तुमचा आज आपण या लेख मध्ये पझेसिव्ह म्हणजे काय? Possessive शब्दाचा मराठी मिनिंग काय आहे? शब्दाचा मराठीत काय अर्थ होतो ते जाणून घेणार आहोत.

Possessive Meaning In Marathi 2022

पझेसिव्ह म्हणजे काय? Possessive Meaning In Marathi 2022

मित्रांनो तुम्ही पझेसिव्ह या शब्दाचा अर्थ तुमच्या मित्रांकडून किंवा सोशल मीडिया वर कसे YouTube, Facebook, WhatsApp वर तुम्ही हा शब्द ऐकलाच असेल. तुम्ही असे ऐकलेच असेल की तुमचा मित्र म्हणतो की तू किती पझेसिव्ह आहे. पण तुम्हाला या शब्दाचा अर्थ समजत नाही किंवा काहींना या शब्दाचा अर्थ माहित असेल परंतु याचे इतर अर्थ काय होतात ते माहीत नसेल तर आपण या लेख मध्ये पझेसिव्ह या शब्दाचा अर्थ उदाहरणासहित जाणून घेणार आहोत तर तुम्ही या लेख ला पूर्ण वाचा जेणेकरून तुम्हाला संपूर्ण माहिती समझेल.

Possessive Meaning In Marathi | पझेसिव्ह शब्दाचा मराठीत काय अर्थ होतो?

मित्रांनो पझेसिव्ह होण्याचा अर्थ तुम्ही तुमच्या जीवनातल्या लोकांबद्दल किंवा वस्तूंबद्दल थोडे स्वार्थी होत आहेत तुम्ही त्यांना पकडून ठेवलेले आहे. जसे की हा माझाच आहे असे म्हणून तुम्ही त्या व्यक्तिला / गोष्टीला पकडून ठेवलेले आहे.

मित्रांनो पझेसिव्ह होणे चांगली गोष्ट आहे साधारणपणे जर लोक असुरक्षित आणि अनियंत्रित असतात. उदाहरणासाठी जर तुम्ही मित्राला दुसऱ्या लोकांसोबत खेळू देत नाहीत तर तुम्ही तुमच्या मित्राचे अधिकारी आहेत. जर तुम्ही इतर लोकांसोबत बाहेर फिरायला जातात तर एक मित्र तुमच्यावर प्रेम करू शकतो.

Possessive शब्दाचा अर्थ मालकी असा होतो.

म्हणजे मालक जसे एखाद्या व्यक्ती कोणत्या वस्तूचा पूर्ण आणि सर्व प्रकारचे अधिकार हक्क आहेत. ज्याच्या आधारावर तो अनेक वस्तू त्याच्यापाशी ठेवू शकतो किंवा कुणाकडूनही मागू शकतो मग ते धन असो किंवा कुठलीही वस्तू असो त्या व्यक्तीला असे अनेक अधिकार प्राप्त असतात.

Possessive शब्दाचा अर्थ अधिकार संबंधित सुद्धा असतो म्हणजे एखाद्या व्यक्तीला समाज मान्यता प्राप्त अधिकार असतात. ज्यामुळे ते शहर किंवा राज्याला संरक्षण प्रदान करतात. अशा व्यक्तीला सार्वजनिक अधिकार असतात त्यासाठी सुद्धा पझेसिव्ह शब्दाचा वापर केला जातो.

Synonyms of Possessive – पझेसिव्ह शब्दाचे समानार्थी शब्द

Acquisitive (प्राप्तिक)
Avaricious, Clinging (लालसा, चिकटून राहणे)
Grasping (ग्रासिंग)
Greedy (लोभी)
Hoggish (उग्र)
Jealous (मत्सर)
Controlling (नियंत्रण)
Covetous (लोभी)
Craving (तृष्णा)
Desirous (इच्छूक)
Dominating (वर्चस्व गाजवणारे)
Grabby (ग्रॅबी)
Overprotective (अतिसंरक्षणात्मक)
Proprietorial (मालकीण)
Selfish (स्वार्थी)

Antonyms of Possessive – पझेसिव्ह शब्दाचे विरुद्धार्थी शब्द

Beneficent (परोपकारी)
Benevolent (परोपकारी)
Compassionate (अनुकंपा)
Considerate (विचारपूर्वक)
Eleemosynary (एलीमोसिनरी)
Generous (उदार)
Giving (देणे)
Abstemious (संयमशील)
Accepting (स्वीकारत आहे)
Altruistic.(परोपकारी)
Selfless (निस्वार्थी)
Understanding (समजून घेणे)
Unenvious (असह्य)
Spiritual (अध्यात्मिक)
Supportive (आश्वासक)
Good (चांगले)
Magnanimous (उदार)
Munificent (मुनिफिसेंट)
Open-Handed (खुल्या हाताने)
Philanthropical (परोपकारी)
Humanitarian (मानवतावादी)
Kind (दयाळू)
Liberal (उदारमतवादी)
Trusting (भरवसा)
Unselfish (निस्वार्थी)
Satisfied (समाधानी)
Unstinting (अनस्टिटिंग)

पझेसिव्ह शब्दाचे इतर अर्थ | Other Possessive Words Meaning

मालकी (Ownership)
वर्चस्व (Dominated)
स्वामींचा मेळा (Mela of Swami)
मालक (The Owner)
नातेवाईक (Relatives)
अभिकरातमक (Reactive)
नातेवाईक (Relatives)

पझेसिव्ह शब्दाचे योग्य अर्थ आणि काही उदाहरण | Possessive Word Examples

Babies are so possessive they won’t let others play with their toys (लहान मुले इतकी हक्क दाखवणारी असतात की ते इतरांना त्यांच्या खेळण्यांसह खेळू देत नाहीत)

As quickly as Sheetal had been out with a man a couple of instances, he had get possessive (शीतल एक-दोन वेळा एका पुरुषासोबत बाहेर पडताच तो पझेसिव्ह झाला होता)

Seema was possessive of our eldest son (सीमा तुझ्या थोरल्या मुलाच्या ताब्यात होती)

Monika assume that males’s love may be very possessive and includes possession, competitors, and efficiency. (मोनिका असे गृहीत धरते की पुरुषांचे प्रेम खूप मालकीचे असू शकते आणि त्यात ताबा, प्रतिस्पर्धी आणि कार्यक्षमता यांचा समावेश होतो.)

Sanjana had lot of people that claimed her consideration however afterward a selected man grew to become extra possessive of her and she or he stopped entertaining others. (संजनाकडे बरेच लोक होते ज्यांनी तिच्या विचाराचा दावा केला होता परंतु नंतर एक निवडक पुरुष तिच्याबद्दल जास्त मालक बनला आणि तिने किंवा त्याने इतरांचे मनोरंजन करणे बंद केले.)

Slowly Jayanat was changing into increasingly possessive, controlling, demanding. (हळुहळू जयंत अधिकाधिक ताबा घेणारा, नियंत्रण करणारा, मागणी करणारा बनत होता.)

Sandesh are a really possessive and demanding individual, not often impulsive or informal. (संदेश ही खरोखरच मालकीची आणि मागणी करणारी व्यक्ती आहे, सहसा आवेगपूर्ण किंवा अनौपचारिक नसते.)

Younger kids are proud and possessive of their very own property (लहान मुलांना त्यांच्या स्वतःच्या मालमत्तेचा अभिमान आणि मालक असतो)

A girl will be very possessive about private equipment. (एक मुलगी खाजगी उपकरणांबद्दल खूप पझेसिव्ह असेल.)

There have been a variety of books that have been within the kids’s names that have been burnt, and youngsters are very possessive of their issues. (जळलेल्या मुलांच्या नावांमध्ये अनेक प्रकारची पुस्तके आली आहेत आणि तरुणांना त्यांच्या समस्यांबद्दल खूप माहिती आहे.)

Minakshi is the possessive of this hill. (मिनाक्षी या टेकडीची मालकीण आहे.)

Naturally, Dinesh may be very possessive about his assortment. (साहजिकच, दिनेश त्याच्या वर्गीकरणाबाबत खूप पझेसिव्ह असू शकतो.)

However the proof exhibits that possessive apostrophes have been dropping like flies for years. (तथापि, पुरावा असे दर्शवितो की स्वाभिमानी अॅपोस्ट्रॉफी वर्षानुवर्षे माशांप्रमाणे खाली पडत आहेत.)

Particular issues come up if you create possessives for names already ending in s. (तुम्ही आधीपासून संकटामध्ये संपलेल्या नावासाठी possessives तयार केल्यास विशेष समस्या येतात.)

How do you do a possessive of a registered trademark that’s itself already a possessive? (तुम्ही नोंदणीकृत ट्रेडमार्कचा ताबा कसा घ्याल जो स्वतः आधीच मालक आहे?)

Dipesh might be very jealous and possessive about me. (दिपेशला माझ्याबद्दल खूप मत्सर आणि हक्क असेल.)

Mangesh was very possessive in direction of her. (तिच्या दिग्दर्शनात मंगेश खूप पझेसिव्ह होता.)

Raman was very possessive towards Riya. (रमण रियाबद्दल खूप पझेसिव्ह होता.)

In today’s life, young children are proud and possessive of their own property. (आजच्या जीवनात, लहान मुलांना त्यांच्या स्वतःच्या मालमत्तेचा अभिमान आणि मालक असतो.)

There was a lot of love between Magan and Leena, Magan was very welcoming to Leena. (मगन आणि लीना यांच्यात खूप प्रेम होतं, मगन लीनाचं खूप स्वागत करत होता.)

Neighbours youngsters was very possessive together with his toys. (त्याच्या खेळण्यांसह शेजारी तरुण खूप possessive होते.)

Nilesh beginning to get possessive and jealous on Sanjay. (निलेशला संजयचा हेवा वाटू लागला.)

Sheetal was terribly possessive of our eldest son. (शीतलला तुमच्या मोठ्या मुलाचा प्रचंड ताबा होता.)

FAQ

Possessive चा मराठीत काय अर्थ होतो?

Possessive शब्दाचा अर्थ म्हणजे अधिकार असणे होतात जे ज्या व्यक्तीचा तुमच्यावर अधिकार आहे त्याला Possessive असे म्हणतात. मित्रांनो पझेसिव्ह होण्याचा अर्थ तुम्ही तुमच्या जीवनातल्या लोकांबद्दल किंवा वस्तूंबद्दल थोडे स्वार्थी होत आहेत

Possessive Meaning In Marathi?

मित्रांनो Possessive शब्दाचा अर्थ अधिक अधिकार असणे होतात ज्या व्यक्तीला सर्वात जास्त अधिकार असतात त्याला Possessive असे म्हणतात.

Possessive शब्दाचे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द कोणते?

Beneficent (परोपकारी), Benevolent (परोपकारी), Compassionate (अनुकंपा), Considerate (विचारपूर्वक), Eleemosynary (एलीमोसिनरी), Generous (उदार), Giving (देणे), Abstemious (संयमशील) इत्यादि Possessive शब्दाचे विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

Possessive शब्दाचे समानार्थी (Synonyms) शब्द कोणते?

Acquisitive (प्राप्तिक), Avaricious, Clinging (लालसा, चिकटून राहणे), Grasping (ग्रासिंग), Greedy (लोभी), Hoggish (उग्र), Jealous (मत्सर), Controlling (नियंत्रण), Covetous (लोभी), Craving (तृष्णा), Desirous (इच्छूक) इत्यादि Possessive शब्दाचे समानार्थी शब्द आहेत.

Leave a Comment