कावळयाची शिक्षा आणि चिमणीचे बक्षीस – बोधकथा Kavalyachi Shiksha Aani Chimniche Bakshis Story In Marathi

Kavalyachi Shiksha Aani Chimniche Bakshis Story In Marathi एक होता आळशी आणि लबाड कावळा. पहिल्या गोष्टीत पाहिला ना? तोच तो. तो लोळ लोळ लोळला, तर शेणाने भरला. त्याने वर पाहीले तर त्याचा डोळा फुटला. त्याने बिळात हात घातला तर त्याला विंचू चावला. तो देवळात गेला तर त्याला मार मिळाला. बिचारा रड रड रडला अन् घरी येऊन झोपी गेला.

Kavalyachi Shiksha Aani Chimniche Bakshis Story In Marathi

कावळयाची शिक्षा आणि चिमणीचे बक्षीस Kavalyachi Shiksha Aani Chimniche Bakshis Story In Marathi

एक होती कामसू चिमणी. पहिल्या गोष्टीत पाहिली ना घर स्वच्छ ठेवणारी? तीच ती. ती लोळ लोळ लोळली. तर मोत्याने भरली. तिने वर पाहिले तर तिला चंद्रहार मिळाला. तिने बिळात हात घातला तर तिला अंगठी मिळाली. ती देवळात गेली तर तिला साडी-चोळी मिळाली. ती साडी-चोळी नेसली, पालखीत बसली अन् घरी येऊन झोपी गेली.

तात्पर्य – लबाडपणाचे ध्येय कधीच साध्य होत नाही.

या बोधकथा सुद्धा अवश्य वाचा :-

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.