ससा वर १० ओळी 10 Lines On Rabbit In Marathi

10 Lines On Rabbit In Marathi ससा हा लहान प्राणी आहे जो जंगलात आढळतो आणि पाळीव देखील असतो. ते सहसा गटात राहतात. ते शाकाहारी आहेत म्हणून ते भाजीपाला, फळे, झाडे, गवत इत्यादींवर जीवन जगतात. ते धावण्यात खूप वेगवान असतात, ज्यामुळे त्यांच्या शिकारींना त्यांना पकडणे अवघड होते. ते मांसासाठी तसेच त्यांच्या फरासाठी पाळले जातात.

10 Lines On Rabbit In Marathi

ससा वर १० ओळी 10 Lines On Rabbit In Marathi

ससा वर १० ओळी 10 Lines On Rabbit In Marathi { SET – 1 }

 • ससा हा लहान आकाराचा प्राणी आहे आणि अतिशय वेगवान आहे.
 • त्याला चार पाय, दोन लांब कान, नाक आणि टोकदार दात असते.
 • ससे बहुतेक जंगलात आढळतात आणि क्वचितच घरांमध्ये आढळतात.
 • ससा हा शाकाहारी प्राणी आहे.
 • ससे मुख्यतः पांढरे आणि काळे रंगाचे असतात.
 • त्यांना स्वच्छ राहणे आवडते.
 • सशांच्या नवजात बाळाला ‘किट’ असे म्हणतात.
 • त्याच्या शरीरावर मऊ आणि जाड फर असते.
 • ससे सूर्योदयापासून सूर्यास्तापर्यंत अत्यंत सक्रिय असतात.
 • साधारणपणे, सशाचे आयुष्य 10 ते 13 वर्षे असते.

ससा वर १० ओळी 10 Lines On Rabbit In Marathi { SET – 2 }

 • ससा हा लांब कान असलेला एक छोटा प्राणी आहे.
 • याला “बनी” म्हणून ओळखले जाते.
 • सशाचा आकार लहान मान व डोके असलेल्या अंड्यासारखा असतो.
 • सशांच्या त्वचेवर जाड फर असतात.
 • सशांना त्यांच्या डोक्याच्या बाजूला दोन डोळे असतात.
 • सशाचे डोळे सुरक्षेसाठी असतात जे 360 अंश हलू शकतात.
 • सशांना चार लहान परंतु शक्तिशाली पाय असतात.
 • ससे त्याच्या पायांमुळे खूप दूरपर्यंत उडी मारू शकतात.
 • ससा हा तृणभक्षी प्राणी आहे, तो गवत, पाने, फळे, भाज्या इ. खातो.
 • ससे सहसा शेतात दीर्घकाळ चरतात.

FAQ’s On ससा वर १० ओळी 10 Lines On Rabbit In Marathi

ससे काय खातात?

ससे हे शाकाहारी प्राणी आहेत ज्यांना पाने, फळे, भाज्या, वनस्पती आणि गवत खायला आवडते. ते मांस खात नाहीत.

सशांना ओळखण्यासाठी विविध नावे कोणती आहेत?

नर सशांना ‘बक्स’ म्हणतात, तर मादी सशांना ‘डो’ म्हणतात. सशांच्या संततीला पिल्लू म्हणतात.

सशाचे कमाल वय किती असते?

जंगली ससे सुमारे एक ते दोन वर्षे जगतात, तर पाळीव ससे इष्टतम परिस्थितीत काळजी घेतल्यास सुमारे 8 ते 12 वर्षे जगतात.

ससे भक्षकांपासून स्वतःचे संरक्षण कसे करतात?

ससे नेहमी सावध असतात आणि त्यांच्या भक्षकांपासून वाचण्यासाठी झिग-झॅग पॅटर्नमध्ये धावू लागतात. जेव्हा त्यांना धोका जाणवतो तेव्हा ते कधीकधी स्वतःला गोठवतात. ते भूगर्भात राहतात जे त्यांचे भक्षकांपासून संरक्षण करतात.

हे सुद्धा अवश्य वाचा :-

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.